Program "Dobry start" dla ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 czerwca 2018

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy Dobry start, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złna każde uczące siędziecko.

Jednocześnie w tym samym terminie należy ponownie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie Dobry start przysługiwać będzie niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie będzie przysługiwać nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym rokiem realizacji Programu jest 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Świadczenie Dobry start jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski w formie papierowej składane droga tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Ośrodku lub drogą poczty tradycyjnej).

Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec - sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia Dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w terminie późniejszym, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku Dobry start jest miesiąc listopad.

Jednocześnie informuję, że w przypadku złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o świadczenie 500+, a złożonego w miesiącach lipiec - sierpień, przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ oraz jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku 500+ we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Natomiast, jeżeli wniosek o 500 + zostanie złożony później, niż w październiku 2018 r., to jego wypłata nastąpi za miesiąc, od którego został złożony wniosek w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Poza tym główne zasady programu 500+ pozostają bez zmian. Ze względu na usprawnienia pracy i obsługi, proszę o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną jak najwcześniej, a więc już od lipca (od sierpnia będą przyjmowane zgodnie z ustawami bezpośrednio w Ośrodku). Proszę również o rzetelne wypełnienie wniosku, skróci to znacznie czas oczekiwania w Ośrodku na przyjęcie wniosku. Będą przyjmowane tylko kompletne wnioski.

Informuję również, że piątki będą dniami wyłączonymi z bezpośredniej obsługi wnioskodawców ze względu na potrzebę weryfikacji wniosków i sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym decyzji administracyjnych.

Wzór wniosku dotyczącego programu Dobry start mozna pobrać ze strony www.mrpips.gov.pl/DobryStart.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie
/ - / Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:1118

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-06-12 12:35:53Zofia ChmielewskaDodanie informacjiProgram "Dobry start" dla ucznia
2018-06-05 09:20:07Dodanie informacjiProgram "Dobry start" dla ucznia