Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 lipca 2018

Klauzula informacyjna dla interesantów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 296, tel. 75 722 17 30.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, z którym można kontaktować się telefonicznie: 68 411 40 00 lub mailowo: iod@bhpex.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków oraz ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z wypełnianiem zadań statutowych administratora:
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a w ramach wyrażonej zgodny na przetwarzanie danych zawartych we wniosku:
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy i wynikających z niej obowiązków prawnych;
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d w celu ochrony żywotnych interesów;
 • na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b, jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania zadań statutowych przez administratora w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 1. Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe  w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba, że przepis prawa to nakazuje.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 i wynikający z Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy – okresu zawartego w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-10
Data publikacji:2018-07-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3680

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-10 14:09:07Dodanie informacjiKlauzula informacyjna