Nabór wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lutego 2019

Nabór wniosków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siekierczyn Nr 31/17/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

Wójt Gminy Siekierczyn zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

Każda inicjatywa na realizację działań profilaktycznych powinna być rozpisana na oddzielnym wniosku (może być zgłoszonych kilka inicjatyw).

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Siekierczynie (pokój nr 10).

Przy ocenie wniosków między innymi będą uwzględniane:

  1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu.

  2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.

  3. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

  4. Zakres innych działań podejmowanych przez podmioty wnioskujące w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu projektu do realizacji oraz jego dofinansowaniu, Wójt Gminy Siekierczyn poinformuje zainteresowane podmioty w formie pisemnej, jak też na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

/ -/ Dariusz Furdykoń

 

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2019-02-08
Data publikacji:2019-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:3190

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-08 12:25:56Dodanie informacjiNabór wniosków