Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemioe pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystenetm rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestepstwo.

Rodzinę wspierajacą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęćić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Poszukujemy rodzin, które bezineresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowści do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 271.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie

/ -/ Zofia Chmielewska

 

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2019-07-02
Data publikacji:2019-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:914

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-02 13:09:17Dodanie informacjiOgłoszenie o naborze - rodziny wspierające