Nabór wniosków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 lutego 2020

Wójt  Gminy Siekierczyn zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2020 r.

Każda  inicjatywa  na realizację działań profilaktycznych  powinna być rozpisana na oddzielnym wniosku  (może być zgłoszonych kilka inicjatyw).

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 16 marca 2019 r. do godz. 15.00 wypełnionego  formularza wniosku w wersji  papierowej w sekretariacie  Urzędu Gminy w Siekierczynie  (pokój nr 10) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie  Siekierczyn 296.

Przy ocenie wniosków między innymi będą  uwzględniane:

  1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu.
  2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
  3. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikonizmowi.
  4. Zakres innych działań podejmowanych przez  podmioty wnioskujące w dziedzinie profilaktyki  uzależnień.

 O zatwierdzeniu projektu do realizacji oraz jego dofinansowaniu poinformujemy zainteresowane  podmioty w  formie  pisemnej.

                                                                                   WÓJT  GMINY
Dariusz  Furdykoń

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2020-02-07
Data publikacji:2020-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:304