Kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 lutego 2020

POPŻ przyczynia się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy  rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR - np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL - m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia Programu na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny możliwości i objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  (Organizacja Partnerska Regionalna - OPR) do Organizacji Charytatywnych (Organizacji Partnerskich  Lokalnych - OPL).

Na terenie naszej gminy tymi dzialaniami zajmuje się Parafialne Koło Caritas działające przy Parfii Rzymsko - Katolickiej w Siekierczynie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

W bieżącycm 2020 r. z pomocy żywnościowej w formie paczek skorzysta 120 osób (nie tylko z trerenu parafii siekierczyńskiej), ale z terenu całej gminy.

W dniach 29.01. 2020 r. i 09.02. 2020 r. w nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie 296,  wydawano paczki żywnościowe składające się z następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, ser żólty, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, groszek z marchewką, sok jabłkowy, makaron kukurydziany, herbatniki maślane, cukier biały, olej rzepakowy. Było to łącznie ponad 20 kg żywności na każdą osobę zakwalifikowaną do Programu. Program Żywnościowy będzie kontynuowany do lipca 2020 r.  Paczki żywnościowe wydawane będą w nowej siedzibie GOPS w Siekierczynie 296, o czym osoby zakwalifikowane do Programu będą powiadomione na bieżąco.

                                                                                                        Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2020-02-17
Data publikacji:2020-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:284

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-02-17 15:02:19Dodanie informacjiKontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ)