OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 marca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”,  którego realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym środkom z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;

  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Planowany termin realizacji Programu: kwiecień – grudzień 2022 r.

„Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Niezbędne dokumenty:

  • kara zgłoszenia do Programu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, (wypełnia lekarz rodzinny/rehabilitacji medycznej/terapeuta/pielęgniarka, określając pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu,
  • dokument osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji, (dyplom poświadczający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub inny potwierdzający roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy lub opieki osobom niepełnosprawnym).

Informacji na temat Programu udziela GOPS w Siekierczynie, Siekierczyn 296, tel. 75 722 17 30. Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej – Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”.

Gmina Siekierczyn na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymała kwotę 48 960 zł.

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2022-03-28
Data publikacji:2022-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:759

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-28 10:26:31Dodanie informacjiOPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022