Unieważnienie zapytania ofertowego na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa prawnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 kwietnia 2015

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

z wyboru wykonawcy na świadczenie usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn w Punkcie Konsultacyjnym z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terminie: kwiecień – grudzień 2015 r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 1 kwietnia 2015 r. dotyczące wyboru wykonawcy ww. świadczenia usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn.


UZASADNIENIE


Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do zamawiającego wpłynęły dwie oferty. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie jednej oferty znacznie przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi, natomiast druga oferta nie spełniła wszystkich wymagań formalnych. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na ww. Zapytanie Ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub telefoniczną. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.


Zofia Chmielewska
Kierownik GOPS w Siekierczyni

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-17
Data publikacji:2015-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2367