Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA  KLIENCI - INFORMACJA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

OBOWIĄZUJĄCE  ZASADY  W  GOPS  W SIEKIERCZYNIE:

Klienci GOPS są obsługiwani w budynku Ośrodka za specjalnie przygotowaną osłoną zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem z klientem.

Zezwala się na wejście klientów do budynku GOPS po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem i po spełnieniu następujących warunków umówiona osoba wpuszczana będzie do Ośrodka.

  • Wymagana jest dezynfekcja rąk/rękawiczek.
  • W budynku Ośrodka należy poruszać się w rękawiczkach i maseczce/przyłbicy osłaniającej usta  i nos.
  • W poszczególnych pomieszczeniach biurowych może przebywać tylko 1 klient.
  • Czekając na wejście do budynku Ośrodka/biura należy zachować bezpieczną odległość minimum   2 m.
  • Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w dalszym ciągu listownie, również za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umieszczoną  przed budynkiem GOPS, za pomocą skrzynki  e - PUAP, e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji kiedy:

  1. występują u Państwa objawy takie jak: temperatura powyżej 37,8 C, kaszel, duszności,   objawy przeziębienia np. katar, kaszel, drapanie w gardle;
  2. są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
  3. w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS - CoV-2  lub z kimś, kto miał którykolwiek z ww. objawów;

WSKAZANY  JEST  KONTAKT  ZDALNY

Wprowadzone zasady i obostrzenia mają na celu zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59 - 818 Siekierczyn 296

tel. 75 722 17 30, 75 640 58 00, 572 174 319
email: gops@siekierczyn.pl
www. gops.siekierczyn.pl

Kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest w godzinach  pracy  Ośrodka.

poniedziałek od 8.00 - 16.00
wtorek - piątek od 7.30 - 15.30.  

Dyrektor
/ - / Zofia Chmielewska

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Kwiaty

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

24 listopada 2015

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć  Państwu serdeczne życzenia oraz wyrazy najwyższego uznania i szacunku za działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

 Z poważaniem
Zofia Czernow
Poseł na Sejm RP

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Przejdź do - Kwiaty

Dzień Pracownika Socjalnego

19 listopada 2015

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania i podziękowania za trudną,  odpowiedzialną i profesjonalną pracę zawodową.
Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

Kierownik GOPS w Siekierczynie
Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego
Przejdź do -

Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny

5 listopada 2015

Jak dobrze sprawować opiekę nad osobami starszymi w domu?

W jaki sposób umożliwić im aktywność i kontakty z innymi ludźmi?

Jak właściwie zadbać o ich dietę i pielęgnację?

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny

Zmiany w pomocy społecznej

28 października 2015

Z dniem 1 października 2015 r.  weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w zasiłkach rodzinnych

19 października 2015

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:

1) wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę

2) w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ww kryterium wynosi 764,00 zł.

Elżbieta Chorbotowicz
Czytaj więcej o: Zmiany w zasiłkach rodzinnych

Porady z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

19 sierpnia 2015

Od miesiąca sierpnia 2015 r. w Punkcie Konsultacji będą świadczone nieodpłatnie porady i usługi prawne dla mieszkańców Gminy Siekierczyn z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Punkt będzie czynny:

  • w 1 – szy piątek każdego miesiąca od godz. 12.00 do 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 271.

Zapisy osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie; Siekierczyn 271, telefon: 75 722 17 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Porady z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016

11 sierpnia 2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 będą wydawane od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Kamila Białkowska
Czytaj więcej o: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016

4 sierpnia 2015

Wnioski o ustalenie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 będą wydawane od 24 sierpnia 2015 r.

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami niezbędnymi do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 (tj. na okres od dnia 01. 11. 2015 r. do dnia 31. 10. 2016 r.) będą przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.

Elżbieta Chorbotowicz
Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn

29 czerwca 2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn w Punkcie Konsultacji z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terminie: lipiec 2015 r. - grudzień 2015 r. (szacunkowo w wymiarze 2 godziny w miesiącu).

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn
Przejdź do - Asystent%20rodziny

Nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

20 maja 2015

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Siekierczyn w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY.

 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY