Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA  KLIENCI - INFORMACJA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

OBOWIĄZUJĄCE  ZASADY  W  GOPS  W SIEKIERCZYNIE:

Klienci GOPS są obsługiwani w budynku Ośrodka za specjalnie przygotowaną osłoną zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem z klientem.

Zezwala się na wejście klientów do budynku GOPS po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem i po spełnieniu następujących warunków umówiona osoba wpuszczana będzie do Ośrodka.

  • Wymagana jest dezynfekcja rąk/rękawiczek.
  • W budynku Ośrodka należy poruszać się w rękawiczkach i maseczce/przyłbicy osłaniającej usta  i nos.
  • W poszczególnych pomieszczeniach biurowych może przebywać tylko 1 klient.
  • Czekając na wejście do budynku Ośrodka/biura należy zachować bezpieczną odległość minimum   2 m.
  • Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w dalszym ciągu listownie, również za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umieszczoną  przed budynkiem GOPS, za pomocą skrzynki  e - PUAP, e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji kiedy:

  1. występują u Państwa objawy takie jak: temperatura powyżej 37,8 C, kaszel, duszności,   objawy przeziębienia np. katar, kaszel, drapanie w gardle;
  2. są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
  3. w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS - CoV-2  lub z kimś, kto miał którykolwiek z ww. objawów;

WSKAZANY  JEST  KONTAKT  ZDALNY

Wprowadzone zasady i obostrzenia mają na celu zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59 - 818 Siekierczyn 296

tel. 75 722 17 30, 75 640 58 00, 572 174 319
email: gops@siekierczyn.pl
www. gops.siekierczyn.pl

Kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest w godzinach  pracy  Ośrodka.

poniedziałek od 8.00 - 16.00
wtorek - piątek od 7.30 - 15.30.  

Dyrektor
/ - / Zofia Chmielewska

Najnowsze aktualności

Wypłaty świadczeń rodzinnych

22 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Siekierczynie informuje, że w miesiącu lipcu 2020 r. wypałty świadczeń rodzinnych będą w dniu 24.07.2020 r.

Dyrektor
GOPS w Siekierczynie
/-/ Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Wypłaty świadczeń rodzinnych

Bezpłatny cykl szkoleń

17 lipca 2020

W związku z realizacją projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, zapraszamy Państwa na bezpłatny cykl szkoleń.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Bezpłatny cykl szkoleń

Rozszerzenie katalogu okoliczności uznawanych za usykanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

17 lipca 2020

Informujemy, iż od 18 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy na podstawie których za utratę dochodu do celów ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się także obniżenie dochodu spowodowane przeciwdzialaniem COVID - 19. 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Rozszerzenie katalogu okoliczności uznawanych za usykanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

„Rodzina 500+” składanie wniosków

16 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie przypomina, że w tym roku nie należy składać wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku (2019), to świadczenie przyznane do końca maja 2021 r. O możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy tj. po 31 maja 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował poprzez stronę internetową  http://www.gops.siekierczyn.pl/

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: „Rodzina 500+” składanie wniosków

Informacja - dyżury telefoniczne

15 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że od 15 lipca 2020 r. wycofuje popołudniowe i weekendowe dyżury telefoniczne pracowników tutejszego Ośrodka.
Kontakt z pracownikami GOPS w Siekierczynie jest możliwy od poniedziałku do piątku:

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

pod numerami telefonów:

75 722 17 30, 75 640 58 00, 572 174 319

oraz e-mail: gops@siekierczyn.pl

Dyrektor  
GOPS w Siekierczynie   
/ - / Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Informacja - dyżury telefoniczne

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

14 lipca 2020

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

14 lipca 2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie ogłasza  nabór na stanowisko: ASYSTENT  RODZINY.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent rodziny

13 lipca 2020

Informuję, że nabór na stanowisko  Asystent rodziny nie został rozstrzygnięty, ponieważ w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko  Asystent rodziny, nie wpłynęła żadna oferta na to stanowisko pracy.

Dyrektor  
GOPS w Siekierczynie   
/ - / Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent rodziny

Nabór wniosków do programu ,,Dobry Start’’

24 czerwca 2020

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

23 czerwca 2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie ogłasza  nabór na stanowisko: ASYSTENT  RODZINY.

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY