Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

poszukuje pracownika socjalnego.

Informacje szczegółowe  umieszczone są w ogłoszeniu o naborze:

http://gops.siekierczyn.pl/index.php?c=getfile&id=305

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE - PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

20 lutego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w dniu 21 stycznia 2019 r. zorganizował I Edycję Programu Profilaktyki Alkoholowej NOE dla dzieci i młodzieży - profilaktyka uzależnień. Ww. program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i wpisuje się w cele główne realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2019.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE - PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJA - ŻYWNOŚĆ w ramach POPŻ - Podprogram 2018/2019

18 lutego 2019

Informuję, że w ramach POPŻ - Podprogram 2018/2019, realizowanego we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas Parafii w Siekierczynie, do pomocy w formie paczek żywnościowych zostało zakwalifikowanych 110 osób. Osoby te, począwszy od jesieni 2018 r. do chwili obecnej, sukcesywnie otrzymują  żywność w formie paczek żywnościowych.

 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: INFORMACJA - ŻYWNOŚĆ w ramach POPŻ - Podprogram 2018/2019

Program specjalny pn. „BUDZIK 5”

14 lutego 2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza z dniem 13.02.2019 r. nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach programu specjalnego dla III profilu pomocy „BUDZIK 5”.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Program specjalny pn. „BUDZIK 5”

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

13 lutego 2019

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn

8 lutego 2019

Nabór wniosków

8 lutego 2019

Nabór wniosków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Nabór wniosków

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

4 lutego 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych

1 lutego 2019

Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych w zakresie madużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych

Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych

31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 31/17/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych

Wypłaty świadczeń w 2019 r. - zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

25 stycznia 2019