Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

OBOWIĄZUJĄCE  ZASADY  W  GOPS  W SIEKIERCZYNIE:

Klienci GOPS są obsługiwani w budynku Ośrodka za specjalnie przygotowaną osłoną zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem z klientem.

Zezwala się na wejście klientów do budynku GOPS po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem i po spełnieniu następujących warunków umówiona osoba wpuszczana będzie do Ośrodka.

 • Wymagana jest dezynfekcja rąk/rękawiczek.
 • W budynku Ośrodka należy poruszać się w rękawiczkach i maseczce/przyłbicy osłaniającej usta  i nos.
 • W poszczególnych pomieszczeniach biurowych może przebywać tylko 1 klient.
 • Czekając na wejście do budynku Ośrodka/biura należy zachować bezpieczną odległość minimum   2 m.
 • Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w dalszym ciągu listownie, również za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umieszczoną  przed budynkiem GOPS, za pomocą skrzynki  e - PUAP, e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji kiedy:

 1. występują u Państwa objawy takie jak: temperatura powyżej 37,8 C, kaszel, duszności,   objawy przeziębienia np. katar, kaszel, drapanie w gardle;
 2. są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
 3. w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS - CoV-2  lub z kimś, kto miał którykolwiek z ww. objawów;

WSKAZANY  JEST  KONTAKT  ZDALNY

Wprowadzone zasady i obostrzenia mają na celu zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59 - 818 Siekierczyn 296

tel. 75 722 17 30, 75 640 58 00, 572 174 319
email: gops@siekierczyn.pl
www. gops.siekierczyn.pl

Kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest w godzinach  pracy  Ośrodka.

poniedziałek od 7.30 - 15.30
wtorek od 7.30 - 16.30.  
środa od 7.30 - 15.30. 
czwartek od 7.30 - 15.30. 
piątek od 7.30 - 14.30. 

UWAGA!  AKTUALNE  GODZINY  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW GOPS W SIEKIERCZYNIE

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym zaostrzeniem przepisów, ustala się następujące godziny przyjęć interesantów:

 •  Dział Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 11.00.
 •  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego  od poniedziałku do czwartku w godzinach: 11.00 - 14.00.
 • (Piątek dzień administracyjny).

Dyrektor
/ - / Zofia Chmielewska

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

OBOWIĄZKI DOROSŁYCH DZIECI WOBEC RODZICÓW czyli równy obowiązek opieki dzieci nad rodzicami

10 stycznia 2017

Rodzice i dzieci powinni wspierać się wzajemnie, wynika to nie tylko z powodów moralnych i norm przyjętych przez społeczeństwo, ale i z przepisów prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych pomiędzy rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne.

Czytaj więcej o: OBOWIĄZKI DOROSŁYCH DZIECI WOBEC RODZICÓW czyli równy obowiązek opieki dzieci nad rodzicami

Harmonogram wypłaty świadczenia wychowawczego w roku 2017

9 stycznia 2017
Przejdź do -

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka – jest zima i niskie temperatury

9 stycznia 2017

 W związku z niskimi temperaturami w obecnym okresie zimowym, działając w trosce o bezpieczeństwo i dobro osób potrzebujących wsparcia, apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Siekierczyn o zwrócenie uwagi na trudną sytuację osób, które są szczególnie narażone na skutki niskich temperatur i trudnych warunków atmosferycznych.

Czytaj więcej o: Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka – jest zima i niskie temperatury

Ponowne ZAPYTANIE OFERTOWE na na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych dla mieszkańców Gminy Siekierczyn

4 stycznia 2017

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych dla mieszkańców Gminy Siekierczyn w Punkcie Konsultacji z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terminie luty - grudzień 2017 r. (szacunkowo 45 godzin).

Czytaj więcej o: Ponowne ZAPYTANIE OFERTOWE na na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych dla mieszkańców Gminy Siekierczyn
Przejdź do -

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

3 stycznia 2017

 Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Czytaj więcej o: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
Przejdź do -

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

3 stycznia 2017

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860 opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej o: Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Przejdź do -

PRZYZNAWANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH OD STYCZNIA 2017 ROKU

3 stycznia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. następują zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące przyznawania zasiłków stałych.

Czytaj więcej o: PRZYZNAWANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH OD STYCZNIA 2017 ROKU
Przejdź do -

Projekt socjalny „Nie dam się oszukać!”

22 grudnia 2016

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu socjalnego z 2015 r. i dotyczy zorganizowania spotkań/odwiedzin w miejscu zamieszkania z osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi samotnie na terenie gminy Siekierczyn. Polega on głównie na przygotowanie wizyt w środowisku i na dystrybucji ulotek informacyjnych, które mają na celu uświadomienie, jak należy uniknąć zagrożeń, nie dać się oszukać i bezpiecznie funkcjonować w środowisku swojego zamieszkania.

Czytaj więcej o: Projekt socjalny „Nie dam się oszukać!”
Przejdź do -

Nabór wniosków o dofinansowanie

21 listopada 2016

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działania:

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o dofinansowanie

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

16 listopada 2016

21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego – jest to ustawowe święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

To okazja do wyróżnienia pracowników, a szczególnie ich pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego i podkreślenia rangi zawodu pracownika socjalnego. Współczesna praca socjalna to profesjonalna działalność świadczona przez pracowników służb społecznych.

Wrażliwość, empatia, umiejętność poszanowania godności drugiego człowieka to niektóre z cech dobrego pracownika socjalnego. Umiejętne ich wykorzystanie w codziennej pracy ukształtowanej przez biedę, przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność jest darem, jaki powinien posiadać każdy pracownik socjalny.

Korzystając z okazji nadchodzącego Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalne udzielanie pomocy skierowanej do wszystkich osób potrzebujących wsparcia i trud włożony w wykonywaną pracę.

Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym, satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych.

Nagrodą za Wasz trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób przez Was wspieranych.

Kwiaty Zofia Chmielewska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie 

 

Czytaj więcej o: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego