Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych