Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych

Treść informacji w załączniku.