Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

INFORMACJE O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ i ŚWIADCZENIA DOBRY START

8 lipca 2019

 

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego z prgramu 500 + i świadczenia Dobry Start będą wysyłane przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca go wskaże w swoim wniosku o przyznanie ww. świadczeń, z adresów e-mail: 500plus@siekierczyn.pl oraz 300plus@siekierczyn.pl.

Wiadomości z powyższych adresów mailowych będą generowane automatycznie i proszę na nie nie odpowiadać.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże w swoim wniosku adresu poczty elektronicznej, tutejszy Ośrodek odbierając wniosek od wnioskodawcy, będzie informował o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowaczego 500+ i świadczenia Dobry Start w pokoju nr 8, tj. Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych GOPS.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ i świadczenia Dobry Start, nie wstrzymuje wypłaty tych świadczeń.

W przypadku wystąpienia zmian, które mają wpływ na prawo do pobieranego świadczenia, osoba otrzynująca świadczenie obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego to świadczenie, tj. organu właściwego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

 

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie

/ - / Zofia Chmielewska

 

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2019-07-08
Data publikacji:2019-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:745

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-08 13:02:43Dodanie informacjiINFORMACJE O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ i ŚWIADCZENIA DOBRY START