Gmina Siekierczyn uczestnikiem projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020