Dzień wyłączony z bezpośredniej obsługi wnioskodawców