Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

31 marca 2020

Do zadań Punktu należy w szczególności:   

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie   rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
  2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji, porad terapeutycznych,   socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia   psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji  w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia  odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu psychoterapii poprzez   rozmowy podtrzymujące lub udział w grupie wsparcia.
  7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy  w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji  o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymanie przemocy.
  8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz    kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową  pomocą dla rodziny.
  9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmujacymi się rozwiązywaniem   problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dyżury

W co drugą środę miesiąca w godz. 10.00 - 12.00 -  P. Edward Trela - certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

Regulamin

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Siekierczyn działa Punkt Konsulatcyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Siekierczynie, Siekierczyn 296, tel. 75 722 17 30, 75 640 58 00 oraz  572 174 319, fax 75 722 17 30, e-mail: gops@siekierczyn.pl oraz gkrpa@siekierczyn.pl

Do Punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby z problemem uzależnienia jak również rodziny, w których występuje problem uzależnienia.

Jest to miejsce, w którym osoba lub rodzina może uzyskać pomoc, wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Zakres działalności Punktu obejmuje przede wszystkim: bezpłatne udzielanie porad i konsultacji indywidualnych i grupowych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2020-03-31
Data publikacji:2020-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:641

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-31 15:11:53Dodanie informacjiPunkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin