Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS rozpoczyna swoją działalność