Dostawa opału na sezon grzewczy 2021/2022 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie