INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU pt. ”Efektywna integracja”