Jesteś tutaj: Start / Aktualności / KOPERTA ŻYCIA

KOPERTA ŻYCIA

Realizacja projektu przyczyni się do łatwiejszego dostępu służb medycznych lub ratowniczych, sąsiadów czy służb społecznych do informacji o danej osobie np. dotyczącej kontaktu do najbliższej rodziny, znajomych, kogo należy powiadomić w razie potrzeby(zagrożenia), informacji o chorobach, o przyjmowanych lekach.

Powyższe informacje będą znajdować się na karcie informacyjnej w kopercie opatrzonej naklejką „Koperta życia”.

Koperta taka powinna znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym, np. w kuchni – szafce czy lodówce, na stole w pokoju. Miejsce w którym znajduje się koperta będzie oznaczone odpowiednim znakiem.

Projekt „Koperta życia” będzie przedsięwzięciem cyklicznym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie. Za realizację projektu odpowiedzialni będą pracownicy socjalni, którzy nawiążą kontakt z sołtysami i radnymi gminy celem rozeznania osób, które potrzebują tego rodzaju wsparcia.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

 

Zofia Chmielewska
Dyrektor GOPS w Siekierczynie