Jesteś tutaj: Start / Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

14 lipca 2020

Bezpłatna aplikacja mobilna Twój Parasol

20 kwietnia 2020

Aktualna baza teleadresowa

15 lipca 2019

W załączeniu aktualne dane teleadresowe instytucji oraz ośrodków zlokalizowanych na terenie woj. dolnośląskiego.

USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

3 kwietnia 2019

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

11 kwietnia 2018

DZAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE PODEJMUJE GMINA W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Czytaj więcej o: ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

3 kwietnia 2017

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej o: Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Przejdź do - PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE

28 grudnia 2015

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem? jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.

Cechy charakterystyczne przemocy:

  • jest intencjonalna - jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
  • siły są nierówne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
  • narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
  • powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

  • fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
  • psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
  • seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
  • ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).

Gmina Siekierczyn za sprawą powołanego Zarządzeniem Nr 177/62/2012 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 12 września 2012 r. Zespołu Interdyscyplinarnego łączy wysiłki wszystkich lokalnych instytucji w realizacji wspólnego celu, jakim jest przeciwdziałanie przemocy wewnątrzrodzinnej.

Dostępne formy wsparcia:

Pracownicy socjalni GOPS w Siekierczynie są dostępni w dni pracy Ośrodka tj. poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30.

W bieżącym 2015 r. ponownie rozpoczął działalność Punkt Konsultacji, w którym będą œświadczone nieodpłatnie porady i usługi psychologiczne dla mieszkańców Gminy Siekierczyn z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapisy osobiśœcie lub telefonicznie w Gminnym Oœrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie; Siekierczyn 271, telefon: 75 722 17 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 
Czytaj więcej o: PRZEMOC W RODZINIE
Przejdź do - OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY "NIEBIESKA LINIA"

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY "NIEBIESKA LINIA"

28 grudnia 2015

Z naszego wieloletniego doświadczenia pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika, iż osoby uwikłane w przemoc często nie wiedzą do jakich instytucji zwrócić się z prośbą o pomoc, bądź boją się skontaktować bezpośrednio z przedstawicielami służb. Rozmowa telefoniczna dla wielu osób może być najbezpieczniejszą formą kontaktu. Oferta Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia stanowi zatem uzupełnienie i wsparcie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY "NIEBIESKA LINIA"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-02
Data publikacji:2015-04-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3247