Program „Rodzina 500 plus”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawy prowadzi:

Amelia Kołodziejczyk
tel. 75 7221408
e-mail:  500plus@siekierczyn.pl

Urząd Gminy Siekierczyn (pok. nr 3)

500 plus

17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która w tym samym dniu została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 195.

Ustawa ta wprowadza w życie rządowy program „Rodzina 500+” w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka w rodzinie.

Sprawy z zakresu ww. ustawy w naszej gminie będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, gdzie można będzie złożyć stosowne wnioski i uzyskać potrzebne informacje. Nieodpłatne wnioski są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Start programu „Rodzina 500+” planowany jest na 1 kwietnia 2016 r. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres, właśnie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. W przypadku konieczności ustalania dochodu przy przyznawaniu świadczenia, brane będą pod uwagę dochody za 2014 r. (podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych). Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia br. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń zostanie przyznane i świadczenia wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje w zakresie Programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod numerem tel. 75 722 14 08

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku kopię dowodu osobistego wnioskodawcy i odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej do wniosku dołącza się tylko kopię dowodu osobistego wnioskodawcy.
W indywidualnych przypadkach może być potrzebne jeszcze zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie (Urząd Gminy Siekierczyn pok. nr 3).

Wiecej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

Zofia Chmielewska

Artykuły

Przejdź do - Wnioski  o  świadczenie  wychowawcze  (500+)  a   praca  za  granicą

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) a praca za granicą

13 listopada 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że nie ma wpływu na termin załatwienia sprawy, w przypadku złożonych w tutejszej jednostce wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) przez rodziny, których członkowie przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) a praca za granicą

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2016-03-30
Data publikacji:2016-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:6154

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-30 09:27:49Dodanie informacjiProgram „Rodzina 500 plus”