Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Program Pomocy Dzieciom

1 marca 2019

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Program Pomocy Dzieciom

,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

21 lutego 2019

Od 1 stycznia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Zastąpił on dotychczasowy rządowy program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
Przejdź do -

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE - PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

20 lutego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w dniu 21 stycznia 2019 r. zorganizował I Edycję Programu Profilaktyki Alkoholowej NOE dla dzieci i młodzieży - profilaktyka uzależnień. Ww. program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i wpisuje się w cele główne realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn na rok 2019.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE - PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJA - ŻYWNOŚĆ w ramach POPŻ - Podprogram 2018/2019

18 lutego 2019

Informuję, że w ramach POPŻ - Podprogram 2018/2019, realizowanego we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas Parafii w Siekierczynie, do pomocy w formie paczek żywnościowych zostało zakwalifikowanych 110 osób. Osoby te, począwszy od jesieni 2018 r. do chwili obecnej, sukcesywnie otrzymują  żywność w formie paczek żywnościowych.

 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: INFORMACJA - ŻYWNOŚĆ w ramach POPŻ - Podprogram 2018/2019

Program specjalny pn. „BUDZIK 5”

14 lutego 2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza z dniem 13.02.2019 r. nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach programu specjalnego dla III profilu pomocy „BUDZIK 5”.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Program specjalny pn. „BUDZIK 5”

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

13 lutego 2019

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn

8 lutego 2019

Nabór wniosków

8 lutego 2019

Nabór wniosków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Nabór wniosków

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

4 lutego 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych

1 lutego 2019

Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych w zakresie madużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych