Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie po raz drugi laureatem programu dobrosąsiedzkiego PSE S.A. „WzMOCnij swoje otoczenie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 czerwca 2022

Z radością pragniemy poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie po raz drugi został laureatem programu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna.

Projekt konkursowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie pn. Nasz sprzęt to wsparcie i PoMOC! został zauważony i pozytywnie oceniony przez komisję konkursową PSE S.A. Komisja przyznała nam grant w wysokości 19 560,51 zł, doceniając fakt, że nasz projekt ma charakter długotrwały i jest przeznaczony dla  mieszkańców  gminy  Siekierczyn.

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby bezpłatnego jego użyczania potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Bezpłatne udostępnianie/użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcom naszej gminy dotkniętych niepełnosprawnościami ruchowymi, długotrwałą chorobą i będących w podeszłym wieku, wspomoże ich codzienne funkcjonowanie w środowisku i poprawi komfort życia zarówno osoby niepełnosprawnej, jak również jej opiekuna/opiekunów.

Grant w kwocie 19 560,51 zł przyznany przez PSE znacząco wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych przez naszą instytucję na rzecz społeczności lokalnej, w tym przypadku mowa o wsparciu potrzebujących mieszkańców naszej gminy w zakresie zdrowia. 

Aplikując o wsparcie do PSE uznaliśmy, że będzie to projekt potrzebny naszej lokalnej społeczności i z satysfakcją informujemy, że na 254 złożonych projektów konkursowych do PSE, wybrano 144 projekty, w tym nasz  pn. Nasz sprzęt daje wsparcie i PoMOC!

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora przesyłowego. Wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizację życia społecznego i kulturalnego oraz daje finansową pomoc w ich wdrożeniu. To inicjatywa skierowana do gmin, w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Na terenie gminy Siekierczyn PSE S.A. realizują projekty inwestycyjne budowy 400 kV relacji Mikułowa - Czerna oraz Mikułowa – Świebodzice.

Dzięki tym inwestycjom możliwa będzie poprawa pewności zasilania obszarów południowo – zachodniej części kraju.

Lista wszystkich zwycięskich dolnośląskich projektów jest dostępna na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl

                                                                            Dyrektor

                                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siekierczynie

                                                                                 / - / Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2022-06-20
Data publikacji:2022-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:139