Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 marca 2023

W 2023 r. Gmina Siekierczyn ponownie przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej  pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 r. pobyt dzienny i uzyskała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością w kwocie 29 568,00 zł.

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i ich opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej  pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że osoba  bliska nie ma zapewnionej opieki.

Wsparciem mogą  zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, ogłoszonym w dniu 26 października 2022 r. w części V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Gmina/powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu”.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych.

                                                                           Dyrektor

                                                                         GOPS w Siekierczynie

                                                                       / - / Zofia Chmielewska

Plakat

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-16
Data publikacji:2023-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:302

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-16 10:49:48dodanie informacjiProgram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 r.