Projekt - 2008 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA PERSPEKTYWA

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej
na lata 2007 - 2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

styczeń - grudzień 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie od 2008 roku realizuje przy wspłpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu projekt pn. "NOWA PERSPEKTYWA" w ramach Priorytet VII Europejskiego Funduszu Społecznego "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej poprzez przeprowadzanie szkoleń zawodowych, a także wykształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Dla efektywniejszej pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie w ramach projektu zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego, który zajmuje się realizacją kontraktów socjalnych i świadczeniem pracy socjalnej w środowisku lokalnym. Uzyskano dofinansowanie na wyposażenie nowego stanowiska pracy poprzez zakup biurka wraz z krzesłem obrotowym, komputera z oprogramowaniem i drukarki laserowej.

W 2008 roku dla wybranej grupy bezrobotnych w ramach projektu zorganizowano szkolenie interpersonalne przeprowadzone przez psychologa - doradcę personalnego, a także sfinansowano szkolenia przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe: na palaczy c.o., obsługi komputera, małej księgowości i kursy prawa jazdy. Osoby objęte projektem otrzymywały również wsparcie dochodowe w postaci zasiłków i pomocy w naturze.

Na realizację całości projektu "NOWA PERSPEKTYWA" GOPS Siekierczyn w 2008 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 47 304,03 zł od Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład Ośrodka Pomocy stanowiły wypłacone zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych.

Projekt ma charakter cykliczny i będzie realizowany w kolejnych latach do 2013 roku dla kolejnych osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie.     

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2008

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4583